بایگانی ماهانه: ژوئن 2011

شناسایی و معرفی هتاکین در شبکه اجتماعی فرندفید

 

 

ارائه اطلاعات 15 کاربر و فعال ضد دین به مراجع ذی الصلاح قانونی جهت اقدام مقتضی توسط » ارتش سایبری حزب الله» صورت گرفت.

Advertisements

13 رجب

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه ي آفاق نيافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک

ديوار حرم به احترام تو شکافت


پاسخ قرآن به مسخره کنندگان و هتاکان